NNW Dzieci i Młodzieży

NNW DZIECI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

W naszej ofercie posiadamy ubezpieczenie NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW dedykowane dla Dzieci i Młodzieży szkolnej.

Zalety ubezpieczenia:

  • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia od 1 dnia danego miesiąca;
  • Wysokość składki od 5 zł miesięcznie za osobę;
  • Składka z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu od 6 zł miesięcznie za osobę;
  • Całodobowa ochrona ubezpieczeniowa od następstw NNW zaistniałych na całym świecie;
  • Szeroki zakres ochrony;
  • Proste i szybkie przystąpienie do ubezpieczenia.

Możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o wyczynowe uprawianie sportu. Kierowana jest w szczególności do Dzieci i Młodzieży uprawiających sport w ramach sekcji, stowarzyszeń, szkółek, akademii piłkarskich lub klubów sportowych z jednoczesnym uczestnictwem w zawodach lub treningach przygotowujących do zawodów.

Rolę Ubezpieczającego pełni BENEFIT Stowarzyszenie na rzecz Ubezpieczonych.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

tel. 32 353 59 48 – 52
e-mail: sekretariat@akmabrokers.com.pl