NNW Dzieci i Młodzieży

NNW DZIECI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

W naszej ofercie posiadamy ubezpieczenie NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW dedykowane dla Dzieci i Młodzieży szkolnej.

Zalety ubezpieczenia:

  • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia od 1 dnia danego miesiąca;
  • Wysokość składki od 5 zł miesięcznie za osobę;
  • Składka z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu od 6 zł miesięcznie za osobę;
  • Całodobowa ochrona ubezpieczeniowa od następstw NNW zaistniałych na całym świecie;
  • Szeroki zakres ochrony;
  • Proste i szybkie przystąpienie do ubezpieczenia.

Możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o wyczynowe uprawianie sportu. Kierowana jest w szczególności do Dzieci i Młodzieży uprawiających sport w ramach sekcji, stowarzyszeń, szkółek, akademii piłkarskich lub klubów sportowych z jednoczesnym uczestnictwem w zawodach lub treningach przygotowujących do zawodów.

Rolę Ubezpieczającego pełni BENEFIT Stowarzyszenie na rzecz Ubezpieczonych. (odnośnik do BENEFIT)

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

Alicja Stary
tel. 32 353 59 48 wew.113
e-mail: stary@akmabrokers.com.pl

OWU

OWU Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży

Propozycja grupowego ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej do 26 roku życia1 – GENERALI

ZAKRES UBEZPIECZENIASUMA UBEZPIECZENIA  
WARIANT IWARIANT IIWARIANT III
Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
15 000 zł30 000 zł70 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
15 000 zł 35 000 zł 80 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1 % trwałego uszczerbku
za 1% - 150 zł
za 100% - 15 000 zł
za 1% - 300 zł
za 100% - 30 000 zł
za 1% - 700 zł
za 100% - 70 000 zł
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u
Ubezpieczonego
10 000 zł15 000 zł20 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
- pobyt trwający co najmniej 3 dni, wypłata za maksymalnie 180 dni
max 5 000 zł
*50 zł za każdy dzień do 14 dni
*25 zł za każdy dzień powyżej 14 dni
*dodatkowo OIOM - 50 zł za każdy dzień (max. przez 5 dni)
max 12 000 zł
*120 zł za każdy dzień do 14 dni
*60 zł za każdy dzień powyżej 14 dni
*dodatkowo OIOM 120 zł za każdy dzień (max. przez 5 dni)
max 15 000 zł
*150 zł za dzień do 14 dni
*75 zł za dzień powyżej 14 dni
*dodatkowo OIOM 150 zł za każdy dzień (max. przez 5 dni)
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby - w przypadku hospitalizacji na terenie RP trwającej min 7 dni
--300 zł
Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego (NNW)
- w przypadku hospitalizacji nieprzerwanie przez 5 dni
1 000 zł 2 000 zł 3 000 zł
Koszty leczenia Ubezpieczonego (NNW) – poniesione na terenie RP
max 2 000 złmax 4 000 złmax 7 000 zł
Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego (NNW) - poniesione na terenie RP, w przypadku wypłaty świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku
max 2 000 złmax 4 000 złmax 7 000 zł
Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego (NNW) – poniesione na terenie RP max 2 000 złmax 4 000 złmax 7 000 zł
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek nieszczęśliwego wypadku - poniesione na terenie RPmax 1 000 zł
(200 zł / ząb)
max 2 000 zł
(200 zł / ząb)
max 3 000 zł
(200 zł / ząb)
Złamanie kości Ubezpieczonego - wypłata wg tabeli świadczeń w OWU
do 1 000 zł max 1 200 zł max 2 000 zł
Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego - w przypadku oparzenia co najmniej II stopnia, wypłata wg tabeli świadczeń w OWUmax 1 000 zł max 1 200 zł max 2 000 zł
Pogryzienie przez psa lub inne zwierzęta - w przypadku hospitalizacji trwającej co najmniej 2 dni
max 1 000 zł
(wypłata jednorazowa)
max 2 000 zł
(wypłata jednorazowa)
max 3 000 zł
(wypłata jednorazowa)
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego - w przypadku pobytu w szpitalu przez co najmniej 2 dnimax 1 000 zł
(wypłata jednorazowa)
max 2 000 zł
(wypłata jednorazowa)
max 3 000 zł
(wypłata jednorazowa)
Rany cięte i szarpane Ubezpieczonego powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku, nie więcej niż dwa świadczenia w okresie ubezpieczeniamax 1 000 zł
(500 zł na zdarzenie)
max 2 000 zł
(1 000 zł na zdarzenie)
max 3 000 zł
(1 500 zł na zdarzenie)
Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (NNW) - poniesione na terenie RP, w przypadku wypłaty świadczenia z tytułu trwałego uszczerbkumax 4 500 złmax 9 000 złmax 10 000 zł
Składka miesięczna za osobę:
5,00 zł miesięcznie10,00 zł miesięcznie20,00 zł miesięcznie
Składka miesięczna za osobę z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu²
(dot. osób w wieku do 18 roku życia):
6,00 zł miesięcznie12,00 zł miesięcznie24,00 zł miesięcznie

1 Pod warunkiem kontynuowania nauki w trybie dziennym
2 Niezawodowe uprawianie sportu lub uczestniczenie w zawodach lub treningach przygotowujących do zawodów w ramach sekcji, stowarzyszeń, szkółek, akademii piłkarskich lub klubów sportowych.