OC funkcjonariuszy

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY

Szanowni Państwo,
16 maja 2011r weszły w życie przepisy dotyczące odpowiedzialności finansowej urzędników, którzy wydadzą złe decyzje naruszające przepisy prawa i działające na szkodę obywatela – Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.
Odszkodowanie z tego tytułu poszkodowany otrzyma z budżetu państwa, urzędnik zaś, który przyczynił się do wyrządzenia szkody swoją decyzją, będzie musiał zwrócić pieniądze z własnych środków. Odpowiedzialność taką poniosą ci urzędnicy, którzy dopuszczą się rażącego naruszenia obowiązujących przepisów prawnych.
Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa zachęcamy do zapoznania się z naszą aktualną propozycją ubezpieczenia w tym zakresie: