Dane Rejestrowe

Dane rejestrowe
Akma-Brokers Sp. z o.o.
ul. Poleska 27
40-733 Katowice

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS 0000052138

NIP: 627-10-05-691 Regon: 271172739
Kapitał zakładowy 450 000,00 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U