Kadra

Fundamentem naszej firmy są wykwalifikowani brokerzy tworzący dynamiczny i kreatywny zespół. Legitymują się szeroką wiedzą z zakresu techniki, prawa i ekonomii, która pozwala pełnić rolę przewodnika na rynku ubezpieczeniowym dla naszych Klientów. Współpracownicy spółki wielokrotnie brali udział w tworzeniu dużych projektów ubezpieczeniowych w różnych gałęziach przemysłu. Ponadto wieloletnia obsługa małych, średnich jak i tych największych przedsiębiorstw pozwoliła na zdobycie doświadczenia, które w chwili obecnej zezwala z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, iż świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

Zarząd
Prezes Zarządu – Roman Grzywacz
Wiceprezes Zarządu – Joanna Miazek-Pypłacz
Członek Zarządu, Dyrektor Biura Prawnego i Odszkodowań – r.pr. Rafał Kasperek
Prokurent – Magdalena Petkiewicz-Kopel