Zgłoszenie szkody

Kliencie w przypadku powstania/ wyrządzenia szkody niezwłocznie poinformuj o tym Akmę-Brokers sp. z o.o., wysyłając zgłoszenie szkody

na adres mailowy: centrala@akmabrokers.com.pl

lub

kontaktując się bezpośrednio z brokerem obsługującym Twoje polisy ubezpieczeniowe – tel. (32) 353 59 48-53