Publikacje i Szkolenia

Publikacje

Gazeta Finansowa - Joanna Miazek-Pypłacz - Czasem udaje się wybrać dobrze

Szkolenia

Niezwykle istotnym elementem naszej pracy z klientami jest przeprowadzanie szkoleń dla ich pracowników. Stoimy na stanowisku, iż jest to jeden z najistotniejszych elementów właściwej polityki ubezpieczeniowej każdego podmiotu/instytucji, ponieważ pozwala na osiągniecie realnych efektów z posiadanego programu ubezpieczenia poprzez:

  • wzrost znajomości zakresu ochrony, a tym samym możliwości jej wykorzystania w sytuacji szkody,
  • zrozumienie konsekwencji wynikających z niedotrzymania standardów wymaganych przez warunki ubezpieczenia,
  • zapoznanie się z rodzajem i ceną ochrony ubezpieczeniowej, co może mieć wpływ na wynik finansowy firmy (ma to szczególne znaczenie np. w przypadku zawierania kontraktów na roboty gdzie przyjęcie na siebie obowiązku zawarcia ubezpieczenia ma proste przełożenie na rentowność kontraktu).

Niepodważalną zasadą naszej działalności jest proponowanie każdemu Klientowi przeprowadzenia szkolenia dla jego personelu, niezależnie czy mamy do czynienia z klientem małym, średnim czy też należącym do bardzo dużych podmiotów gospodarczych. Ostateczna decyzja co do organizacji tego typu prezentacji zawsze pozostaje w gestii Klienta. Analizując naszą dotychczasową działalność możemy stwierdzić, iż prawie wszyscy Klienci wchodzący do grupy średnich podmiotów i zdecydowanie wszyscy w grupie dużych podmiotów przeszli stosowne szkolenie przeprowadzone przez naszą spółkę. Świadcząc usługi brokera ubezpieczeniowego zobowiązujemy się do przeprowadzenia szkolenia dla Państwa pracowników z zakresu zawartych umów ubezpieczenia w ustalonym obustronnie terminie oraz odrębnego szkolenia dla osób zajmujących się likwidacją szkód – po opracowaniu stosownej instrukcji likwidacji szkód. Dysponując odpowiednim sprzętem audiowizualnym pozostajemy do Państwa dyspozycji. Niezależnie od powyższego w przypadku jakichkolwiek potrzeb bądź niejasności związanych z ubezpieczeniami mogą być organizowane dodatkowe szkolenia i spotkania.