Analiza potrzeb klienta

Dokonujemy oceny jakości dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej Klienta w celu wykrycia luk w konstrukcji polis. Pozwoli to na określenie kierunku pożądanych zmian i odnalezienie tych obszarów działalności, które powinny zostać uszczelnione. Audyt również ma na celu ograniczenie wydatków ubezpieczeniowych. Tak przeprowadzona analiza jest podstawą do przygotowania dopasowanej strategii ubezpieczeniowej dla Klienta.