Bieżącą obsługę brokerską

W toku trwania ochrony ubezpieczeniowej, dedykowany zespół brokerów na bieżąco administruje polisy Klientów, w szczególności przygotowuje okresowe raporty z przebiegu ubezpieczeń, udziela porad w zakresie wymogów kontraktowych oraz monitoruje zmiany w ocenie ryzyka Klienta. Ponadto udziela informacji o nowych produktach, a także oferuje szkolenia z zakresu ubezpieczeń. Współpraca brokerów z Klientami jest wspierana przez program stanowiący nowoczesne rozwiązanie organizacyjne – System EFSAL.