Dział ubezpieczeń na życie i osobowych/ PPE/ PPK

Akma Brokers Sp. z o.o. poza kompleksową obsługą ubezpieczeń majątkowych specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie oraz pozostałych osobowych, dedykowanych zarówno dla Klientów indywidualnych jak i dla grup. Przeprowadzamy szerokie badania rynku pod kątem doboru optymalnego programu ubezpieczeniowego, dostosowanego do potrzeb danej grupy. Akma Brokers Sp. z o.o. oferuje pomoc w wyborze grupowego ubezpieczenia na życie, a także opieki medycznej.