Zamówienia publiczne

Klient (Zamawiający) zainteresowany zleceniem brokerowi ubezpieczeniowemu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, może umocować go do prowadzenia postępowania i zawarcia umowy w jego imieniu, lub powołać brokera do składu komisji przetargowej. Jeśli wybór ubezpieczyciela podlega jedynie wewnętrznym przepisom – broker również może brać udział w procedurach przetargowych. Niezwykle istotnym elementem procedury przetargowej jest wprowadzenie czytelnych i jasnych kryteriów wyboru oferty oraz precyzyjnych warunków dopuszczających wykonawców do udziału w postępowaniu, co pozwala na przestrzeganie rygorystycznych przepisów prawa. Naszym zdaniem tylko podmioty profesjonalnie zajmujące się ubezpieczeniami są w stanie określić warunki i kryteria w taki sposób, by wybrać ofertę korzystną dla zamawiającego i równocześnie pozostać w zgodzie z prawem.